Information card 

Prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

Prof.
JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

Prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

CV
History of scientific positions:
2009–2012
Head of the Department, KP, Kozminski University
2007–2011
Vice-Rector, ALK, Kolegium Prawa, Kozminski University
2004–2011
Director, Kolegium Prawa, Kozminski University
1994–2000
Full Professor, Baltic School of Commerce
1991–2003
Full Professor, Chair of Theory of State and Law, University of Gdansk
1989–1991
Lecturer, Chair of Theory of State and Law, University of Gdansk
1980–1989
Assistant Professor, University of Gdansk
1975–1980
Research Assistant, University of Gdansk
Performed academic and organizational function:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2009.10–2017.11
-, Kozminski University
2007.12–2015.08
Ethics Committee, Kozminski University
2007.10
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2007.10–2011.08
Academic Research Board, Kozminski University
2007.09–2011.08
, Kozminski University
2006.12–2011.08
, Kozminski University
2004.06–2007.08
, Kozminski University
2001.01–2004.01
, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2001.01–2003.01
, Branch of Pawel Wlodkowic University College in Plock
1997.01–1999.12
University Accreditaion Commission, -
1997.01–2000.12
, University of Gdansk
1991.01–2003.01
, University of Gdansk
1987.01–1987.12
Polish Section-Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social,
Research area:
 • theory and philosophy of law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Scholarships/ / Awards:
..
.
Publications
Articles in scientific journals:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2015), "Challenges with the consistency of laws and non-legalregulations and the force of the state - outline topic", KRYTYKA PRAWA, 1, s.157-175
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Responsibility for security during the „wars on invoices”. The case of contractors: an outline", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 6, s.597-622
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Fashion for Egalitarianism in Higher Education and the Scientific Bubble", PRAWO I WIĘŹ, 2 (4), s.15-35
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Recenzja książki: Ewa Malinowska, "Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego", PAŃSTWO I PRAWO, 10 (812), s.114-117
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), , KRYTYKA PRAWA, IV, s.103-129
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Barłowska M. (2011), "Rhetoric and cultural transformations", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Introduction to Law", EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.1-80
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Wyzwania kultury współczesnej a retoryka, głos w dyskusji", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Accesibilility, inclusion, egalitarianizm", KRYTYKA PRAWA, 3, s.105-116
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Property, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, I, s.11-26
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2003), "Islam-próba zbliżenia", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.20-23
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa"supplement, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Normy w cyberprzestrzeni", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), , EDUKACJA PRAWNICZA, 11, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "O partnerskiej komunikacji prawników i biznesmenów", STUDIA IURIDICA, X/L, s.50-62
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Poczucie bezpieczeństwa prawnego w negocjacjach", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 9, s.77-99
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2001), "Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.135-137
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Normy obowiązujące w cyberprzestrzeni", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, VII, s.207-216
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), "Z problematyki sztuki argumentacji", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 5, s.134-154
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1997), "The functions of modern myths", STUDIA BALTICANA. ADMINISTRACJA, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Recognition of the symbols of the legal sense", PALESTRA, 5-6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Archerypy mitów w dyskusjach o prawie", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.90-112
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Implementing the resolutions of the local government to legislate part II", , 49, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Implementing the resolutions of the local government to legislate", SEJMIK SAMORZĄDOWY, 48, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Zapobieganie piractwu na morzu", Prawo i orzecznictwo morskie, 10, s.11-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Kodeks etyki kapitana statku", Prawo i orzecznictwo morskie, 7, s.12-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "Tolerable risk or reckless decision in shipping", PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "On the contrary of Directives of the Minister of Transport and Maritime Economy with aws", BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA, 6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Lang W., Langer T. (1989), " The Constitution threats to scientific and technical revolution", STUDIA KONSTYTUCYJNE, t.1, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "The use of the recommendations of the IMO in Poland", PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "Poszukiwanie i ratownictwo wświetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79", Prawo i orzecznictwo morskie, 3, s.20-30
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Search and rescue in the light of the SOLAS-74 and SAR-79", TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zieliński M. (1988), "Aspekty jawności prawa", RPEiS, 3, s.70-90
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Soft law" as Contemporary "Open" Norms, Studies in the Theory and Philosophy of Law, 4, s.34-52
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Laws in the assessment of the management units of the maritime economy", TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 5, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "On the Problems of Modelling in the Legal Science", Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1, s.20-40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Weberowska idea racjonalizującego wyjaśnianiania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.40-60
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "Uwagi o niektórych przepisach dotyczacych bezpeiczeństwa statków morskich", Technika i Gospodarka Morska, 5, s.17-27
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "The rules of legal exegesis", PROBLEMY, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1984), "Przesłanki stanowienia norm bez sankcji", RPEiS, 4, s.90-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1983), "Some remarks about the technical regulations of the Polish Register of Shipping", TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
Monographs:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zeidler K. (2016), "Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji", WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Biznes, prawo, etyka", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki", Warsaw, LexisNexis
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Guść J. (2002), "Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa", Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Prawo w kręgu mitów", Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Źródła prawa Wspólnot Europejskich", Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa", Gdańsk, Wydawnictwo UG
Chapter in monographs:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Siła sprawcza współczesnego państwa a problem ochrony bezpieczeństwa i legalnego użycia przymusu przez podmioty prywatne - szkic fragmentu tematu" in: "Moc sprawcza ludzi i organizacji", Lech W. Zacher, POLTEXT, s.437-456
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Tempus Fugit" in: "Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law", Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Kraków, COPERNICUS CENTER PRESSx8_3, s.55-66
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Auctoritas non veritas facit legem" in: "Profecional law culture", M. Pichlak, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.135-155
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie" in: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.296-314
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w "kleszczach" encyklopedyzmu i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych" in: "Dydaktyka retoryki", Sobczak B., Zgółkowa H., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.40-50
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Soft justice w "państwie sieciowym"" in: "Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce", Stadniczenko S.L., Duszka-Jakimko H., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.65-73
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Z problematyki warsztatu pracy prawnika. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne" in: "Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji", Stadniczeńko S.L., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Prawnik w sądzie i prawnik poza sądem.Różnice warsztatu retorycznego" in: "Perspektywy polskiej retoryki", Sobczak B. , Zgółkowa H., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Negotiations and public law" in: "Changes doctrinal system and public law", S. Pikulski, W. Pływaczewski i J. Dobkowski, -, Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Przebudowa systemu prawa" in: "Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999", M. Niepokulczycka, W. Kuczyński, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.106-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), in: , Grażyna Polkowska, -, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Wieczorek E. (1997), "Consumer protection in the Polish legislation and European Union law" in: "Polska a Unia Europejska - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia", C. Mik, -, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Prezentacja integracji europejskiej w prasie polskiej ( Z problematyki symboliki politycznej ) " in: , C. Mik, -, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Law duplicator as a common source of law" in: , ANDRZEJ KOJDERELŻBIETA ŁOJKOWIESŁAW STAŚKIEWICZANNA TURSKA, -, WYDAWNICTWO UW, s.475-480
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "" Law duplicator "in the legal system" in: "Problems of legislation in the new PRL constitution", Aleksander Patrzałek, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Czynniki sprzyjające wytwarzaniu elemetów kultury antyprawnej w zarządzaniu" in: "Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa", A. Turska, Warsaw, Wydawnictwo UW, s.70-90
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Pragmatyzm a legalizm kadry kierowniczej w sferze zarządzania" in: "Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa", A. Turska, Warsaw, Wydawnictwo UW, s.50-70
Scientific Activities
National projects:
 • 2014.03.13–2017.03.12 "Private security protection. "Non-governmental law?""
Editing of scientific journal:
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, PRAWO I WIĘŹ
 • 2009, Editorial Board Member, EDUKACJA PRAWNICZA
 • 2009, Member of the Scientific Counsil, EDUKACJA PRAWNICZA
 • 2009, Member of the Program Council, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • 2008, Editor-in-Chief, KRYTYKA PRAWA
Ph.D. Mentor:
 • 2008 "Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa" Doktorant: Przybylski-Lewandowski
 • 2003 "Ochrona prywatnosci a prawo do informacji" Doktorant: Paweł Sut
 • 1996 "Granice prawa" Doktorant: Guść Janusz
Publication of reviews:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2010), "Book Review: A Synthesis of Polish Law", PAŃSTWO I PRAWO wydawca: PETER LANG PUBLISHING GROUP, strony: 113-115
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2005), review: "Komentarz do zasad tworzenia prawa" M. Zieliński, S. Wronkowska, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY wydawca: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, strony: -
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2003), review: "Kodeks argumentacyjny dla prawników", PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 0
Participation in conferences:
 • „Wspólnota polityczna i Kościół”, 2015.04.16
 • "40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo i administracja z perspektywy nauki i dydaktyki", 2010.10.06
 • "Jubileusz 80lecia urodzin prof. dr hab. Anny Turskiej", 2010.06.21
 • "Profesional legal culture", 2010.03.10
 • "Dydaktyka retoryki", 2009.04.15
 • "I Forum Legal Servises", 2008.10.10
 • "Mediacja w polskim prawie", 2007.11.01
 • "Czynnik prywatny w wymiarze spawiedliwości", 2007.06.19
 • "Ogólnopolski Zjazd Kierowników Szkolenia Aplikantów Sądowych i Prokuratorskich", 2007.06.01
 • "XVI Ogólnopolskie Dni Prawnicze", 2007.05.24
 • "Teoria i fiozofia prawa w XXI wieku", 2006.11.01
 • "Jakość usług medycznych", 2005.06.16
 • "Perspektywy polskiej retoryki", 2005.03.16
 • "Procesy integracji europejskiej i transformacji prawa w postsocjalistycznych i postradzieckich obszarach", 2005.01.01
 • "Ogólnopolskie spotkanie sędziów", 2004.11.01
 • "III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka", 2003.05.01
Membership in organizations:
2006.01
, IVR Polish Section
1999.01
, Polish Legislation Association
1992.01–1994.01
, Society of Friends of Learning in Gdynia
Additional Information
Consultancy:
Scientific Policy Committee, Ministry of Science and Higher Education
State Accreditation Committee
Bioethics Commission, Gdańsk Medical Association
Arbitration Court by the Gdańsk Chamber of Commerce
Membership in internal committees and academic organizations:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2009.10–2017.11
-, Kozminski University
2007.12–2015.08
Ethics Committee, Kozminski University, Member
2007.10
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2007.10–2011.08
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2007.09–2011.08
, Kozminski University
2006.12–2011.08
, Kozminski University
2004.06–2007.08
, Kozminski University
2001.01–2004.01
, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2001.01–2003.01
, Branch of Pawel Wlodkowic University College in Plock
1997.01–1999.12
University Accreditaion Commission, -, Member
1997.01–2000.12
, University of Gdansk
1991.01–2003.01
, University of Gdansk
1987.01–1987.12
Polish Section-Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, Member