Information card 

Prof. KRZYSZTOF JACKOWICZ

Prof.
KRZYSZTOF JACKOWICZ

Department of Banking, Insurance and Risk

Prof. KRZYSZTOF JACKOWICZ

CV
History of scientific positions:
2006–2014
Associate Professor, Department of Finance, Kozminski University
1998–2005
Assistant Professor, Kozminski University
1996–1997
Research Assistant, Kozminski University
1995–1996
Research Assistant, Polish Academy of Sciences
Performed academic and organizational function:
2008.05–2011.08
Committee for PhD Studies, Economy, Kozminski University
2008.01–2009.02
Senate Committee for Awards, Kozminski University
2007.10–2008.05
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University
2007.10–2011.08
Award Committee for UniversityTeachers, Kozminski University
Research area:
 • banking
 • risk management
 • risk and financial instruments
 • capital markets
 • financial markets
Scholarships/ / Awards:
..
Award of the Polish Academy of Sciences for scientific achievements in the field of finance.
..
World Business Institute.
Publications
Articles in scientific journals:
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 79, s.142-158
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Filip D. (2017), Influence of internet and social media presence on small, local banks’ market power, BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 2, s.190-214
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence, IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER SERIES, 2017- ACF-01, s.1-44
 • Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2017), Politically connected firms in Poland and their access to bank financing, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, Available online, s.1-17
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2016), "Which came first, the chicken or the egg? Banks and firms on local banking markets", FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 3, s.182-206
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), "Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections", ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł., Roszkowska P. (2016), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", POST-COMMUNIST ECONOMIES, Published online: 12 Oct 2016, s.1-26
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2016), "Depositor discipline through interest costs during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH, published online: 10 October 2016, s.1-27
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), "The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?", Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Depositor discipline during good and bad times: The role of the guarantor of last resort", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, February, s.1-54
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), "The Impact of Investment on Operational Performance during the Recent Crisis", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
 • Allen F., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), "Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries", JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, online 14 May 2015, s.1-51
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., KOWALEWSKI O. (2014), "Indeksy dyscypliny rynkowej : propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości", BEZPIECZNY BANK, 3(56), s.7-49
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2014), "Features of Local Markets and Banks' Decisions on Outlet Networks", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 10 (934), s.5-17
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Politically connected firms in Poland and their access to bank financing", BOFIT DISCUSSION PAPERS, 2, s.1-36
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Kozłowski Ł., Hasan I. (2014), "Bank Ownership Structure, SME Lending And Local Credit Markets", "BANK OF FINLAND RESEARCH - DISCUSSION PAPERS", 22, s.1-52
 • KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Roszkowska P. (2014), "Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 14-15, s.14-15
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), , ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2 cz.1, s.208-220
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 12, s.5436-5451
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", WORKING PAPER, -, s.1-64
 • JACKOWICZ K., Allen F., KOWALEWSKI O. (2013), "The effects of foreign ang govenment ownership on bank lending behavior during a crisis in Central and Eastern Europe", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 13-25, s.1-36
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), "The influence of political factors on commercial banks in Central European countries", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 4, s.759-777
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2012), "Crisis, internal governance mechanisms and pension fund performance: Evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 13, s.493-515
 • JACKOWICZ K. (2012), "Dyscyplina rynkowa a stabilność finansowa", BANK I KREDYT, 5/2012, s.2-19
 • KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Net interst margin and electoral cycle", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6(119), s.23-37
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", WORKING PAPER WHARTON FINANCIAL INTITUTIONS CENTER, 12-12, s.1-50
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), "Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 109, s.137-144
 • JACKOWICZ K. (2011), Review: R. G. Rajan: Fault lines. How hidden fractures still threaten the world economy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.76-80
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), " The impact of electoral factors on commercial banks in CEE countries", WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, January, s.2-42
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), , WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, July, s.2-37
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), "Divestments in Banking. Preliminary Evidence on the Role of External Factors", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), Is. 2, s.30-41
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), "The short and long term performance persistence in the Central European Banking Industry", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.2-14
 • JACKOWICZ K. (2010), "O motywach i skutkach sekurytyzacji w świetle badań empirycznych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 1, s.59-78
 • JACKOWICZ K. (2010), "Czynniki polityczne w bankowości - przegląd badań empirycznych", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 140, s.394-404
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2010), "Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, wrzesień - październik, s.25-46
 • JACKOWICZ K. (2009), "O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie przed kryzysem i płynących stąd wnioskach", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.18-32
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), "Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • JACKOWICZ K. (2009), "Determinants of winning and losing persistence in the Polish banking sector", BANK I KREDYT, 40(3), s.5-23
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3.", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s.75-79
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism "Journal of Financial Stability"", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s.117-119
 • JACKOWICZ K. (2008), "Periodical review "Journal of Banking and Finance"", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.103-104
 • JACKOWICZ K., PIECHOWIAK -GRZYMAŁA A. (2008), "Prywatyzacja a poziom kosztów działania banków w Polsce, Czechach i na Węgrzech", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.42-48
 • JACKOWICZ K. (2008), "Periodical Review - Journal of Financial Intermediation", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(93), s.83-84
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), "Dekompozycja miar koncentracji i dywersyfikacji działalności. Przypadek sektora polskich banków komercyjnych", BANK I KREDYT, 5, s.36-52
 • JACKOWICZ K. (2007), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych UE - dodatek edukacyjny", BANK I KREDYT, 9/10, s.3-27
 • JACKOWICZ K. (2006), "Dyscyplina rynkowa w bankowości: nowe idee, modele i obserwacje empiryczne", BANK I KREDYT, luty, s.45-54
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2006), "Why do companies go private in emerging markets? Evidence from Poland", JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 4 (11), s.326-348
 • JACKOWICZ K. (2006), "Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4(14), s.7-18
 • KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K. (2005), "Motywy wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego w Polsce w latach 1999-2004", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 55, s.21-41
 • JACKOWICZ K., KURYŁEK W. (2005), "Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 64, s.63-84
 • JACKOWICZ K. (2005), "Trzeci filar nowej umowy kapitałowej - prezentacja i ocena", BEZPIECZNY BANK, 3(28), s.109-123
 • JACKOWICZ K. (2004), "Aktualność propozycji wprowadzenia obowiązkowej emisji podporządkowanych instrumentów dłużnych przez banki", STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 41, s.83-99
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2004), "Czas wielkich połączeń?", GAZETA BANKOWA, 44 (836), s.32-34
 • JACKOWICZ K. (2004), "Koniec kryzysu samurajów?", BANK, 9 (143), s.33-34
 • JACKOWICZ K. (2004), "Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji", BANK I KREDYT, luty, s.38-52
 • JACKOWICZ K. (2004), "Z prądem czy pod prąd?", GAZETA BANKOWA, 22 (814), s.32-33
 • JACKOWICZ K. (2003), "Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości", BANK I KREDYT, styczeń, s.40-55
 • JACKOWICZ K. (2003), "Kolejny trudny rok japońskiej bankowości", GAZETA BANKOWA, 28(768), s.22-23
 • JACKOWICZ K. (2003), "Kryzys japońskiego systemu bankowego: 1990-2002", BEZPIECZNY BANK, 1 (20), s.117-127
 • JACKOWICZ K. (2002), "Erozja zaufania", GAZETA BANKOWA, 36, s.20-21
 • JACKOWICZ K. (2002), "Przekształcenia organizacyjne japońskich banków w roku finansowym 2001", BANK, marzec, s.55-57
 • JACKOWICZ K. (2002), "Nowozelandzki eksperyment z dycypliną rynkową w bankowości", BANK I KREDYT, luty, s.31-42
 • JACKOWICZ K. (2002), "Dokąd zmierza japońska bankowość ? (1)", GAZETA BANKOWA, 3 (690), s.26-28
 • JACKOWICZ K. (2002), "Dokąd zmierza japońska bankowość ? (2)", GAZETA BANKOWA, 4 (691), s.32-34
 • JACKOWICZ K. (2002), "Sygnały rynkowe w procesie nadzorczym w świetle wybranych badań empirycznych", BEZPIECZNY BANK, 4(19), s.37-60
 • JACKOWICZ K. (2001), "Pochodne instrumenty kredytowe (cz. I) Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych", BANK I KREDYT, 3, s.51-63
 • JACKOWICZ K. (2001), "Pochodne instrumenty kredytowe (cz. II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy", BANK I KREDYT, 4, s.33-45
 • JACKOWICZ K. (2000), "Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem", BANK I KREDYT, 1/2, s.72-80
 • JACKOWICZ K. (2000), "Kilka refleksji o bankowości internetowej", BIULETYN BANKOWY, 12, s.87-94
 • JACKOWICZ K. (1999), "Wybór funduszu emerytalnego - z finansowego punktu widzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.55-56
 • JACKOWICZ K. (1999), "Rentierem być", MBA, listopad-grudzień, s.52-54
 • JACKOWICZ K. (1999), "Nowe tendencje w analizie duracji", BANK I KREDYT, styczeń/luty, s.14-21
 • JACKOWICZ K. (1997), "Duracja jednorodnych portfeli instrumentów finansowych", BANK I KREDYT, 3, s.43-48
 • JACKOWICZ K. (1997), "Wypukłość obligacji - definicja, właściwości, znaczenie w procesie inwestowania", BANK I KREDYT, 11, s.62-71
 • JACKOWICZ K. (1996), "Ryzyko stopy procentowej a problemy teorii stóp procentowych", BANK I KREDYT, 7/8, s.20-35
 • JACKOWICZ K. (1996), "Teoria immunizacji portfelowej", BANK I KREDYT, 1/2, s.79-88
 • JACKOWICZ K. (1995), "Ryzyko wartości pojedynczego instrumentu finansowego. Spojrzenie stochastyczne", BANK I KREDYT, 9, s.11-16
 • JACKOWICZ K. (1995), "Czy można obliczyć duration dla akcji", BANK I KREDYT, 7/8, s.58-61
 • JACKOWICZ K. (1995), "Duration Macaulaya-Hicska dla wybranych typów obligacji", BANK I KREDYT, 4, s.42-48
 • JACKOWICZ K. (1994), "Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedynczego instrumentu finansowego", BANK I KREDYT, 10, s.55-61
 • JACKOWICZ K. (1994), "Niektóre teoretyczne aspekty wykorzystania analizy duration w procesach makroproteckji wewnątrz instytucji finansowych", BANK I KREDYT, 11, s.25-29
Monographs:
 • JACKOWICZ K. (2013), "Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne", Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JACKOWICZ K., Filip D. (2009), "Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce", Warsaw, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (2004), "Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania", Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JACKOWICZ K. (2002), "Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000", Warsaw, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (2001), "Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków", Warsaw, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (1999), "Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej", Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • JACKOWICZ K. (2009), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych w UE" in: "Integracja rynków funansowych w Unii Europejskiej", Iwanowicz-Drozdowska M., Warsaw, NARODOWY BANK POLSKI, s.258-280
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2008), "Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego" in: "Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości", Dziawgo L., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.325-334
 • JACKOWICZ K. (2008), "Performance Persistence of Banking Sector in Poland" in: "Management: Qualitative and Quantitative Research", Nowak A.Z., Glinka B., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.118-128
 • JACKOWICZ K. (2007), "Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach Unii Europejskiej" in: "Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej", Iwanicz Drozdowska M., Warsaw, NBP - NARODOWY BANK POLSKI, s.257-280
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), "Rola dużych, średnich i małych podmiotów w kształtowaniu koncentracji działalności bilansowej i pozabilansowej sektora banków komercyjnych" in: "Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej", Marcinkowska M. i Wieteska St., Warsaw, DIFIN, s.145-155
 • JACKOWICZ K. (2006), "Dyscyplina rynkowa w bankowości w krajach rozwijających się" in: "Bankowość", Węcławski Jerzy, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.71-79
 • JACKOWICZ K. (2002), "Japan" in: "Banking crises. Causes and consequencies", Małgorzata Iwanicz Drozdowska, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.343-383
 • JACKOWICZ K. (2002), "Ryzyko w działalności banku komercyjnego" in: "Bankowość", ---, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.65-82
Scientific Activities
National projects:
 • 2015.02.09–2016.08.08 "The influence of local banking structures on financing of small and medium enterprises"
 • 2013.08.20–2015.03.19 "Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw"
Editing of scientific journal:
 • 2018, Member of the Scientific Counsil, BANK I KREDYT
 • 2016, Member of the Scientific Counsil, Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
 • 2016, Member of Editorial Committee, Finanse KNoF PAN
 • 2008, Member of Editorial Committee, WERI Working Papers
 • 2004, Editorial Board Member, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2004, Editorial Advisory Board, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE
Ph.D. Mentor:
 • 2010 "Zjawisko powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych w Czechach, Polsce i na Węgrzech" Doktorant: Filip Dariusz
 • 2009 "Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych" Doktorant: Łukasz Kozłowski
Publication of reviews:
 • JACKOWICZ K., (2014), Review: "Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne. Małgorzata Pawłowska", BANK I KREDYT wydawca: NARODOWY BANK POLSKI, strony: I-III
 • JACKOWICZ K., (2008), review: "Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja", BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 60-65
 • JACKOWICZ K., (2008), review: "Ekonomika bankowości" Kent Matthews, John Thompson, BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 58-61
 • JACKOWICZ K., (2007), review: "Banking. Main problems", BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 84-89
 • JACKOWICZ K., (2006), review: "Market discipline across Countries and Industries", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 47-48
 • JACKOWICZ K., (2000), review: "Trzy razy pochodne instrumenty kredytowe", BANK I KREDYT wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 86-90
Participation in conferences:
 • "23rd Annual Conference of theMultinational Finance Society", 2016.06.26
 • , 2015.07.22
 • "Contracting Issues at the Intersection of the Public and Private Sectors", 2013.11.07
 • "Banking, Finance, Money and Institutions: The Post Crisis Era", 2013.11.02
 • "Finanse wobec problemów gospodarki światowej.", 2013.09.18
 • , 2013.06.10
 • , 2013.05.20
 • "Second CInST Banking Workshop "Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities"", 2012.11.15
 • "Konferencja Katedr Finansów. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania", 2012.09.12
 • "The 2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS) ", 2012.06.07
 • "Finanse 2009. Teoria i praktyka", 2009.09.09
 • "Współczesne Finanse. Stan i Perspektywy", 2008.09.01
 • "Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego", 2008.03.01
 • "Konferencja Katedr Finansowych", 2007.09.01
 • "Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej", 2006.09.01
 • "Seminarium Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych", 2006.05.01
 • "10th Symposium on Finance, Banking and Insurance", 2005.12.13
 • "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy"", 2005.09.14
 • "Emerging Markets Finance", 2005.05.03
Additional Information
Consultancy:
Finance Committee of Polish Academy of Sciences
Membership in internal committees and academic organizations:
2008.05–2011.08
Committee for PhD Studies, Economy, Kozminski University, Member
2008.01–2009.02
Senate Committee for Awards, Kozminski University, Member
2007.10–2008.05
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Member
2007.10–2011.08
Award Committee for UniversityTeachers, Kozminski University, Member