Information card 

Prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

Prof.
TADEUSZ WIŚNIEWSKI

Department of Civil and Labour Law

Prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

CV
Performed academic and organizational function:
2012.01
, Polish Academy of Sciences
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University
2011.01–2015.12
, Leon Koźminski University
2011.01–2014.01
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2009.10–2015.08
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University
2009.01
, Warsaw University
2009.01–2015.12
, Kozminski University
2007.10–2017.11
-, Kozminski University
Research area:
 • civil law
 • bankruptcy act bankruptcy regulations
Scholarships/ / Awards:
..
Rector's Award for scientific publication "Przebieg procesu cywilnego".
Series of lectures:
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), "A few words on judical law in thr form of judge's moratorium", POLSKI PROCES CYWILNY, 3, s.558-576
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), "Czy potrzebne są zmiany w systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?", POLSKI PROCES CYWILNY, 2, s.7-19
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), "Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agentów ubezpieczeniowych.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-48
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), "Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.23-39
 • WIŚNIEWSKI T. (2002), "O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych", PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.14-30
 • WIŚNIEWSKI T. (2001), "Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi", PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.46-68
 • WIŚNIEWSKI T. (2000), "Wybrane problemy procesowe po majowej nowelizacji przepisów o postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach cywilnych", RADCA PRAWNY, 6, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), "W kwestii właściwej wykładni art. 378 § 2 k.p.c", PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1992), "W sprawie interpretacji art. 3581 kodeksu cywilnego", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s....
Editing of monographs:
 • WIŚNIEWSKI T., (2016), "Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji", , Wolters Kluwer
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H., (red.), (2012), "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V", Warsaw
Monographs:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), "Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji", WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Przebieg procesu cywilnego", Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H. (2012), "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), "Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom 4. Artykuly 730-1088", Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "Przebieg procesu cywilnego", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego", Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWNICZE
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych" Tom 7, Warsaw, CH BECK
 • WIŚNIEWSKI T. (1999), "Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego", Warsaw, Wydawnictwa Prawnicze
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), "Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Kraków, ---
 • WIŚNIEWSKI T. (1996), "Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym", Warsaw, Wydawnictwo LIBRATA
 • WIŚNIEWSKI T. (1994), "Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", Warsaw, Zachodnie Centrum Organizacji
Chapter in monographs:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), "Conflict of laws rules of civil procedure" in: "Sine Ira Et Studio. Jubilee Book dedicated to Judge Jack Gudowski", Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K., WOLTERS KLUWER, s.683-706
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Dział II Apelacja" in: "Środki zaskarżenia. System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III", Jacek Gudowski, Warsaw, LexisNexis, s.119-386
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.744-761
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 -497)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1.", J.Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.854-953
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.954-976
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 365)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1.", J.Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XVII.Umowa leasingu (art. 709 - 709)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.481-513
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764)" in: "Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2.", J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.645-743
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), "O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia" in: "Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej", dr Krystian Markiewicz, Warsaw, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, s.119-130
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), in: "Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego", Gudowski Jacek, Weitz Karol, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.717-752
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Postępowanie arbitrażowe" in: "System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy", Szumański A., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego" in: "System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy", Szumański A., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), "Apelacja" in: "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505", Wiśniewski T., Dolecki H., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), "O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym kodeksie cywilnym" in: "Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka", Gołaczyński J., Machnikowski P., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), "Zażalenie" in: "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505", Wiśniewski T., Dolecki H., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIV - Umowa komisu (art. 765 - 773)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "Kontrola instancyjna dyskrecjonalności sędziowskiej w postępowaniu cywilnym" in: "Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r.", Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K., Warsaw, CH BECK, s.99-110
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej" in: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.325-332
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "XVII1 - Umowa leasingu (art. 709-709)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIII - Umowa agencyjna (art. 758 - 764)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), "I - Przepisy ogólne (art. 353-365)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1", Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2008), art. 369 – 42412 i art. 4791 – 47922) in: "Komentarza do k.p.c.", -, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art.498-508)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania" wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "VIII – Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art.498 – 508)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania" wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), " XXIII - Umowa agencyjna (art.758-764)," in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania." wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), " XXIV - Umowa komisu (art.765-773)" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania." wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "Problematyka ogólna procesowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych" in: "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.13-24
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych" in: "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.25-64
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "Szczególne odrębności postępowania w sprawach gospodarczych" in: "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.65-76
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "Odrębności przebiegu postępowania rozpoznawcze go w sprawach gospodarczych" in: "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.77-102
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), I - Przepisy ogólne (art.353-365) in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania"wyd. 8 zmienione, Bieńka G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "XVII - Umowa leasingu [art.709(1-18)]" in: "Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania", Bieńka G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), "System postępowania sądowego w sprawach gospodarczych" in: "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych", Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.1-12
 • WIŚNIEWSKI T. (2005), "Problematyka instancyjności postępowania cywilnego w sprawach sądowych" in: "Ars et Usus. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego", Praca zbiorowa, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.289-331
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, STUDIA PRAWNICZE
 • 2015, Editorial Advisory Board, Studia Prawnicze, INP PAN
 • 2013, Reviewer, POLSKI PROCES CYWILNY
 • 2010, Member of the Program Council, POLSKI PROCES CYWILNY
 • 2009, Editorial Board Member, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
 • 2006, Editorial Advisory Board, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
Ph.D. Mentor:
 • 2014 "Skarga o uchylenie wyroku sądowego polubownego w polskim systemie prawnym w świetle idei przychylności arbitrażowi" Doktorant: Szcześniak Alicja
 • 2014 "Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku" Doktorant: Daniel Pawluczuk
 • 2013 "Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji w ujęciu prawnoporównawczym" Doktorant: Bartosz Karolczyk
 • 2013 "Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego" Doktorant: Wojciech Tomalak
 • 2012 "Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym" Doktorant: Maciej Plebanek
 • 2011 "Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami" Doktorant: Patryk Szafrański
 • 2010 "Jurysdykcja krajowa w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii" Doktorant: Bartosz Merczyński
Participation in conferences:
 • "Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego Polski i Litwy w Wilnie ", 2011.10.07
 • "Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego", 2010.11.23
 • "Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego", 2010.11.22
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Niechorzu ", 2007.09.28
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem ", 2005.10.07
Membership in organizations:
2011.01
, Institute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
2011.01–2015.01
, Ministry of Justice
2008.09–2011.12
, Zespół Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości
2008.08
, Międzynarodowa Rada Naukowa "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem"
2008.01–2016.09
, Scientific Board, the Institute of Civil Law, Faculty of Law and Administration at Warsaw University
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.01
, Polish Academy of Sciences
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2011.01–2015.12
, Leon Koźminski University
2011.01–2014.01
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2009.10–2015.08
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University, Member
2009.01
, Warsaw University
2009.01–2015.12
, Kozminski University
2007.10–2017.11
-, Kozminski University