Information card 

PhD
RENATA DYLĄG

Department of Accounting

PhD RENATA DYLĄG

CV
History of scientific positions:
1998–2001
Research Assistant, Department of Accounting, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1994–1998
Research Assistant, University of Economics
Performed academic and organizational function:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2007.11–2008.05
, Kozminski University
2007.11–2008.05
Commitee for Own Research Application and Articles of Association Evaluation, University of Economics
2006.09–2009.03
, Kozminski University
Research area:
 • International Financial Reporting Standards
 • financial accounting
 • valuation
Publications
Articles in scientific journals:
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), "Reporting on social and environmental issues", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 75, s.23-45
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), "GRI Guidelines in the practice of social reporting in Poland", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 329, s.82-97
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), "Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland", Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • DYLĄG R. (2010), "Application of fair value in measurement and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28/2010, s.123-136
 • DYLĄG R. (2010), "Accounting policy of listed companies in scope of revenue recognition resulting from property development contracts", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 55 (111), s.95-110
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), "Reporting problems for SME's according to IFRS for SME's", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • DYLĄG R. (2008), "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a wartość godziwa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, marzec, s.15-23
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3"", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • DYLĄG R. (2007), "Zakres i techniki ustalania wartości godziwej w MSR/MSSF i ustawie o rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 41(97), s.81-97
 • DYLĄG R. (2007), "Zasady ujmowania przychodów i kosztów specyficznych dla firm z branży IT w świetle ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 39(95), s.21-33
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), "Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), "Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • DYLĄG R. (2002), "The Critical Analysis of International and American Standards of the Pension Accounting", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 8, s.55-68
 • DYLĄG R. (2002), "Analiza kapitałowa a zachodnie standardy rachunkowości emerytalnej", SYSTEMY CONTROLLINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI, 948, s.54-62
Chapter in monographs:
 • DYLĄG R. (2014), "Budżetowanie" in: "Managerial Accounting. Interpretation and analysis", D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-471
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), "Standard costing and analysis of the deviations" in: "Managerial Accounting. Interpretation and analysis", Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warsaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2013), "Accounting policy versus creative accounting" in: "IFRS: Global Rules & Local Use", I. Indrichowska, D. Kubićkowa, -, DOSTAL JIRI– NAVEP, s.44-60
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DYLĄG R. (2012), "Wycena według wartości godziwej a kryzys finansowy" in: "KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.674-685
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK B. (2011), "Fair Value in Polish Commercial Bank Reporting" in: "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.67-91
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), "Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets" in: "Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?", Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • DYLĄG R. (2010), "Fair value and valuation and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector" in: "Through Crisis Reflection to Performance Enhancement", Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.91-109
 • DYLĄG R. (2009), "Budżetowanie" in: "Rachunkowość zarządcza", Dobija D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.471-506
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), "Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń" in: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Dobija D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), "Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP" in: "Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych", Kiziukiewicz T., Warsaw, DIFIN, s.131-144
 • DYLĄG R. (2008), "Financial Reporting and Fair Value" in: "Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development", -, Kharkiv, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.14-24
 • DYLĄG R. (2008), "Fair Value in Comapnies' Financial Reporting" in: "General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency", Górowski I., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.185-196
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), "Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R. (2005), "Balancing Performance and Compensation" in: "General Accounting Theory. Towards Balanced Development", Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.301-309
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych" in: "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka", Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Production Function. Accounting vs. Econometric Approach" in: "General Accounting Theory. Towards Balancing the Society", Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), "Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego" in: "Polska szkoła rachunkowości", Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • DYLĄG R. (2004), Income Statement in: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-65
 • DYLĄG R. (2004), "Bilans majątkowy" in: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-41
 • DYLĄG R. (2004), "Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości" in: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • DYLĄG R. (2003), "Capital Analysis of Pension Fund Inflows and Outflows" in: "General Accounting Theory. In statu nascendi", Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.00
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • "II International Conference: Finance and accounting for the sustainable development. Economy - ethics - environment", 2014
 • "IFRS: Global Rules & Local Use", 2013
 • "Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej", 2012
 • "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", 2011
 • "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", 2011
 • "The 6th Workshop on European Financing Reporting", 2010
 • "Budżetowanie jako narzędzie zarządzania", 2010
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości", 2009
 • "General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency", 2008
 • "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka", 2006
 • "General Accounting Theory III", 2005
Membership in organizations:
2010.01–2010.12
, European Accounting Association
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2007.11–2008.05
, Kozminski University
2007.11–2008.05
Commitee for Own Research Application and Articles of Association Evaluation, University of Economics, Chairman
2006.09–2009.03
, Kozminski University