Information card 

PhD WITOLD T. BIELECKI

PhD
WITOLD T. BIELECKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD WITOLD T. BIELECKI

CV
History of scientific positions:
1999–2009
Associate Professor, Chair of Management Systems, University of Warsaw
1993–1999
Assistant Professor, Chair of Quantitative Methods and Information Technology, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1981–1999
Assistant Professor, Faculty of Management, Warsaw University
1981–1985
Vice Dean, Faculty of Management, Warsaw University
1973–1981
Research Assistant, Faculty of Management, Warsaw University
Performed academic and organizational function:
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University
2011.11
Financial Committee, Kozminski University
2011.11–2012.07
Executive ISBEE Committee, Kozminski University
2011.11
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2011.01–2011.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2009.10
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University
2008.10–2011.08
Koźmiński University Medal Committee, Kozminski University
2008.09–2011.08
Financial Committee, Kozminski University
2008.09–2011.09
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2006.11–2011.09
, Kozminski University
2004.01–2005.12
-, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01
-, Kozminski University
Research area:
 • simulation models
 • managerial (business) simulation games
 • computer science
 • decision support systems
 • operations management
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1999
University of Greenwich, United Kingdom
1998
American University, USA
1997
University of Glasgow, Scotland
1996
University of Illinois, USA
1991
Central Connecticut State University, USA
1989
Strathclyde University Business School, Scotland
1984
Templeton College, United Kingdom
Scholarships/ / Awards:
..
Award of the Minister for an organizational achievements (Ministry of Science and Higher Education).
..
Perspektywy Education Foundation, PCG Poland.
..
The 2nd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
..
Individual award for organizational achievements in the academic year 2013/2014 (Minister of Science and Higher Education).
..
The 2nd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
..
The Gold Medal of Merit awarded by the President of the Republic of Poland.
..
The 3rd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
Series of lectures:
2002
IPM Business School, Belarus
1991
Central Connecticut State University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • BIELECKI W. T. (2012), "Chosen Theoretical Problems of Current Management", PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION, 9, s.234-241
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), "Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • BIELECKI W. T. (2007), "Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning", E-MENTOR, 2, s.4-7
 • BIELECKI W. T. (2007), "Looking for Hidden Demand: Simulation-Game System of Training Entrepreneurship (Theoretical Concept)", TRANSFORMACJE, Special Issues 2006-2007, s.360-367
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), "Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
 • BIELECKI W. T. (2005), "Heurystyczna pułapka decyzyjna globalnego optimum", DECYZJE, 3, s.103-110
 • BIELECKI W. T. (2005), "Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.44-50
 • BIELECKI W. T. (2004), "Nauczanie e-hybrydowe", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.16-19
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), "The Warsaw Melody of Business Education", SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), "Tendencje rozwojowe europejskiego e-biznesu", TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), "Szansa na e-sukces", TRANSFORMACJE, 21/2002, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), "Ocena e-handlowego potencjału produktów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Entrepreneurs in the Face of E-Businesss. Opportunities and Threats for the Polish E-conomy", EMERGO, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji", TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), "Sklepy przyszłości. Wpływ e-commerce na formy sprzedaży", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2000), "Simulation of the perfect simulation?", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 1, s.---
Monographs:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warsaw, POLTEXT
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • BIELECKI W. T. (2001), "Informatyzacja zarządzania", -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • BIELECKI W. T. (2015), "Concluding Remarks by the Chairperson" in: "When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?", Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.34
 • BIELECKI W. T. (2015), "Introduction by the Chairperson" in: "When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?", Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.8-9
 • BIELECKI W. T. (2013), "Wirtualna przedsiębiorczość" in: "Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki", Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.323-332
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W. T. (2012), "Social Responsibility of Business Simulation Games" in: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warsaw, POLTEXT, s.27-34
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), "Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach" in: "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • BIELECKI W. T. (2009), "Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie" in: "Komputerowe Systemy Zarządzania", Chmielarz W., Turyna J., Warsaw, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
 • BIELECKI W. T. (2008), "E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania" in: "Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej", Balcerak A., Kwaśnicki W., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.268-278
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania" in: "Ksiega Jubileuszowa. Gospodarka i Przedsiębiorstwo, Nowe tendencje w zarządzaniu", xxx, Warsaw, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.203-211
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości" in: "Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa", Dobija D., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.265-275
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualizacja Nauczania" in: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie", Wawrzyniak B., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-327
 • BIELECKI W. T. (2001), "Menedżerskie gry symulacyjne" in: "Symulacja systemów gospodarczych. Prace szkoły Antałówka '2001", Malinowska E., Misiąg W., Warsaw, WSPiZ i INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Selected Aspects of e-ducation in the Virtual Environment" in: "Raport on Management. Knowledge Management", Gierszewska G., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the International Editorial Board, TRANSFORMACJE
Ph.D. Mentor:
 • 2016 "Problemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką" Doktorant: Mirosław Szpakowski
 • 2013 "Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania" Doktorant: Marcin Wardaszko
 • 2013 "Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na skuteczność organizacyjną powiatowych urzędów pracy" Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2003 "Kreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym" Doktorant: Kossecki Paweł
Publication of reviews:
 • BIELECKI W. T., (2004), "Nowa gospodarka a transformacja", EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: 442-443
Participation in conferences:
 • "40th ABSEL Conference", 2013.03.07
 • "The 2012 International Conference on Business and Information", 2012.07.03
 • "42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association", 2011.07.11
 • "ISAGA 2010", 2010.07.07
 • "Kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie wyższą uczelnią", 2009.05.27
 • "Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych", 2008.09.15
 • "Global conference on business and education", 2006.07.06
Membership in organizations:
2017.08
2012.07
, Committee for recommending distinctions and certificates to be awarded to Warsaw schools by the Mayor of Warsaw
2012.01
, European Foundation for Management Development
2010.01
, Euro*MBA
2005.01
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1991.01
, Association for Business Simulation & Experimental
1986.01–2011.12
, International Simulation and Gaming Association
Additional Information
Consultancy:
The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Centre for Postgraduate Education of Civil Servants
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University, Chairman of the Council
2011.11
Financial Committee, Kozminski University, Member
2011.11–2012.07
Executive ISBEE Committee, Kozminski University, Member
2011.11
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011.10
, Kozminski University
2011.10
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Chairman
2011.01–2011.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2009.10
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University, Member
2008.10–2011.08
Koźmiński University Medal Committee, Kozminski University, Member
2008.09–2011.08
Financial Committee, Kozminski University, Chairman
2008.09–2011.09
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2006.11–2011.09
, Kozminski University
2004.01–2005.12
-, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001.01
-, Kozminski University
Membership in management boards:
2016.09
Member of Supervisory Board, Polish Union of Private Employers in Education
2009.01–2010.01
Member, Energoplazma S.A.
2002.01–2003.01
Member, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych JSC
1999.01
Chairman, Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa JSC
1998.01–1999.01
Member, PZU JSC