Coordinator of CIMA at KU 

dr Małgorzata Kucharczyk

Koordyntor ds. międzynarodowych akredytacji zawodowych z rachunkowości

tel. 22 51 92 100
mkucharczyk@kozminski.edu.pl

The coordinator of the CIMA Program at KU is Małgorzata Kucharczyk, PhD:

Office hours in January 2018:

  • 11.01 from 3:00 till 3:45 PM
  • 18.01 from 3:00 till 3:45 PM (Office hours cancelled)
  • 25.01 from 3:00 till 3:45 PM